Topic outline

 • General

  Úvod do sociální a mediální komunikace

  Distanční studijní text pro 1. ročník bakalářského studia oboru SMK na Univerzitě J. A. Komenského Praha

  e

  Autor: RNDr. Josef Musil, CSc.

 • Topic 1

  Mezilidská komunikace a komunikační vědy

 • Topic 2

  Mezilidská komunikace

 • Topic 3

  Historický vývoj komunikace a informační společnost

 • Topic 4

  Sociální a marketingová komunikace

 • Topic 5

  Hromadné sdělovací prostředky

 • Topic 6

  Funkce a společenské působení hromadných sdělovacích prostředků

 • Topic 7

  Přínosy a rizika médií

 • Topic 8

  Mediální výchova

 • Topic 9

  Vliv elektronických médií na děti a mládež

 • Topic 10

  Politický vliv médií

 • Topic 11

  Některá další rizika a problémy médií

 • Topic 12

  Regulace médií a mediální legislativa

 • Topic 13

  • Topic 14