Topic outline

 • General

  MODERNÍ DĚJINY

  Distanční studijní opora pro bakalářské studium oboru Sociální a mediální komunikace

  e
  Autor:
  PhDr. Libor Svoboda, Ph.D.

  Metodická spolupráce: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. 

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

  12. ČESKOSLOVENSKO V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

  studijní cíleStudijní cíle: Po prostudování této části dokážete:

  • vysvětlit historické souvislosti vzniku a existence samostatného Československa,
  • vyjmenovat hlavní představitele 1. republiky,
  • popsat politickou a stranickou strukturu 1. republiky,
  • popsat okolnosti vzniku 2. republiky a důsledky Mnichovské dohody.

  cas ke studiuČas na studium: Naplánujte si na studium asi 2 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: Těšínsko, Slovensko, Podkarpatská Rus, muži října, Revoluční národní shromáždění, Martinská deklarace, T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, československý národ, měnová a pozemková reforma, mobilizace, Česko-Slovensko, Mnichovská dohoda, 2. republika. 

 • Topic 13

 • Topic 14

 • Topic 15

 • Topic 16