Topic outline

 • Topic 1

  Psychologie dospělých

  Distanční studijní text pro bakalářské studium na Univerzitě J. A. Komenského Praha

  e

  Autor: PhDr. Marie Farková

 • Topic 2

  1. studijní jednotka - Vývojové teorie

  cíleStudijní cíle. Po prostudování této studijní části dokážete:
  • popsat základní pohledy na vývoj člověka,
  • vyjmenovat různé vývojové teorie a vysvětlit jejich hlavní principy.

  ke studiuČas potřebný ke studiu: Obsah není náročný na pochopení, vyžaduje však zapamatování si nových pojmů a jejich obsahů. Nezapoměňte si také přečíst pasáže rozšiřujícího textu. Na tuto studijní jednotku si proto vyhraďte 1 - 2 hodiny.

  pojmyKlíčové pojmy: Periodizace, vývojové teorie.
 • Topic 3

  2. studijní jednotka - Puberta a dospívání

  cíleStudijní cíle: Po prostudování následujícího textu budete umět:

  • interpretovat některé jevy, se kterými se může dospělý v roli rodiče setkat u svých dospívajících potomků,
  • budete moci aplikovat nabyté poznatky v konkrétních situacích ve svém životě.

  ke studiuČas na studium: Tato část není náročná na prostudování - kdykoli se k ní můžete vrátit - nyní budete potřebovat asi 2 hodiny.

  pojmyKlíčové pojmy: Sekulární akcelerace, puberta, adolescence.


 • Topic 4

  3. studijní jednotka - Dospělost a její variabilita

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této studijní části dokážete

  • aplikovat poznatky do konkrétních situací života jednotlivých osob ve vašem okolí,
  • porozumíte občasným obtížím v běžném životě dospělých.

  ke studiuČas na studium: Na osvojení této části textu budete potřebovat 1,5 hodiny.

  pojmyKlíčové pojmy: Tranzitorní krize, generativa, znaky dospělosti.

 • Topic 5

  4. studijní jednotka - Role jako očekávané chování

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části textu budete umět vysvětlit

  • co je role,
  • interpretovat některé obsahy rolí dospívajícího a dospělého

  ke studiuČas na studium: Tato zdánlivé krátká část textu si vyžádá dobré porozumění - rezervujte si tedy přibližně 1 hodinu času.

  pojmyKlíčové pojmy: Obsahy sociální role, status, prestiž.

 • Topic 6

  5. studijní jednotka - Socializace v dospívání

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části budete umět

  • analyzovat aktuální dění ve svém okolí,
  • analyzovat dění v situaci vlastního života.

  ke studiuČas na studium: Tato část textu je rozsáhlejší - vyhraďte si čas 3 hodiny.

  pojmyKlíčové pojmy: Transformace společnosti, hodnoty, adaptace v pracovním prostředí.

 • Topic 7

  6. studijní jednotka - Přátelství a partnerství

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části budete moci

  • porovnat a posoudit znaky dobrých a rizikových výběrů pro soužití s druhými lidmi,
  • hodnoty vztahů i rizika plynoucí ze ztráty či nevhodné volby.

  ke studiuČas na studium: I pro tuto část textu rezervujte 3 hodiny času.

  pojmyKlíčové pojmy : Přátelství, partnerství, single, mingle (LAT).

 • Topic 8

  7. studijní jednotka - Manželství, rodina a mýty

   cíleStudijní cíle: Po prostudování této části textu budete moci

  • obhájit nebo vyvrátit potřebnost institutu manželství,
  • analyzovat základní znaky rodinných koalic.
  ke studiuČas na studium: Text je poměrně rozsáhlý, vyhraďte si na něj dostatečný prostor - potřebné budou 3,5 hodiny.
  pojmyKlíčové pojmy
  : Manželství, nesezdané soužití, rodinné a partnerské mýty, rodinné koalice.
 • Topic 9

  8. studijní jednotka - Rodičovské, sourozenecké a prarodičovské role

  cíleStudijní cíle: Po seznámení s dalším dílem textu budete moci

  • monitorovat a porovnávat děje v rámci rodiny či partnerských vztahů svých či ve svém okolí.
  • v rámci další fáze socializace v dospělosti budete moci popsat obsahy dalších rolí.

  ke studiuČas na studium: Na dobré osvojení textu si vyhraďte nyní 3 hodiny.

  pojmyKlíčové pojmy: Sourozenci, rodičovské role, prarodičovské role

 • Topic 10

  9. studijní jednotka - Kontexty pracovního hodnocení a pracovní spokojenosti

  cíleStudijní cíle : Po prostudování této části budete moci

  • identifikovat možná kritéria v rámci pracovního hodnocení,
  • analyzovat zdroje pracovní (ne)spokojenosti .

  ke studiuČas na studium: Tato část textu vyžaduje dobré promyšlení - rezervujte i zde 3 hodiny času.
  pojmyKlíčové pojmy : Pracovní hodnocení, kritéria hodnocení, hodnotící škály, spokojenost v práci, spokojenost s prací.

 • Topic 11

  10. studijní jednotka - Kontexty kariéry

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části budete moci

  • identifikovat a porovnat některé typy kariéry osoby (i v souvislosti s vlastní situací),
  • analyzovat znaky vedoucí k úspěchu managera a jeho kompetence.

  ke studiuČas na studium: Tato část textu ude vyžadovat 2 hodiny vašeho rezervovaného času.
  pojmyKlíčové pojmy: Kariéra, kompetence, osobnost managera.

 • Topic 12

  11. studijní jednotka - Konflikty, rizika pomáhajících profesí

  cíleStudijní cíle: Po prostudování této části textu budete vědět (a umět)

  • co vše může být zdrojem konfliktů,
  • budete umět identifikovat možná rizika v pomáhajících profesích.

  ke studiuČas na studium: Tento text bude vyžadovat rezervaci 1,5 hodiny vašeho času.

  pojmyKlíčová slova: Konflikt, strategie řešení, rizika pomáhajících, syndrom vyhoření.

 • Topic 13

  12. studijní jednotka - Stárnutí a stáří

  cíleStudijní cíle: následující text po prostudování umožní

  • popsat jeden z mnoha obrazů našeho vlastního stárnutí,
  • analyzovat jednotlivé faktory, které se na stárnutí podílí.

  ke studiuČas na osvojení: na poslední část textu si rezervujte 2 hodiny času.

  pojmyKlíčové pojmy: stárnutí, sociální stáří, pozitivní přístup ke stárnutí.

 • Topic 14

  Epilog