Topic outline

 • General

  Úvod do praktické žurnalistiky

  Distanční studijní text pro 1. ročník bakalářského studia oboru Sociální a mediální komunikace

  e

  Autor: Ing. Ivan Jemelka

 • Topic 1

  1. studijní jednotka - Krácení agenturních zpráv

  studijní cíleStudijní cíle: Po nastudování této studijní části a splnění všech zadaných úkolů, byste měli být schopni:

  • definovat hlavní znaky agenturní zprávy, 
  • napsat agenturní zprávu s odpovídající strkturou a formou,
  • rychle se orientovat v textu a rozpoznat důležité informace,
  • zprávu podle požadavku zkrátit a upravit,
  • vysvětlit, co je to agentura, jak vypadá agenturní zpráva, a jak se s ní pracuje.  


  cas na studiumČas na studium: na prostudování textu a splnění úkolů si naplánujte asi 3 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: agentura, agenturní zpráva, forma, struktura a typ zprávy, metadata, elév.

 • Topic 2

  2. studijní jednotka - Tisková konference

   studijní cíleStudijní cíle: Po nastudování této části studijního textu a splnění všech zadaných úkolů, byste měli být schopni:

  • zaznamenat obsah a průběh tiskové konference,
  • položit otázky na tiskové konferenci,
  • vyhodnotit informace podle jejich hodnoty, 
  • správně mediálně interpretovat informační obsah tiskové konference,
  • podat zprávu jako příběh. 

  cas ke studiuČas na studium: na prostudování textu, splnění všech úkolů a vypracování POT si naplánujte 3 hodiny. POT je poměrně náročný, může to trvat i déle!úsměv

  klicove pojmyKlíčové pojmy: rešerše, analýza fakt, kauzalita, logická struktura, struktura, formální struktura, příběh - story

 • Topic 3

  3. studijní jednotka - Rozhovor

  clip_image002.jpg Studijní cíle: Po nastudování této studijní části a splnění všech zadaných úkolů, byste měli být schopni:

  • připravit se psychologicky na osobní setkání s takzvaným informačním zdrojem,
  • provést analytickou přípravu k vypracování otázek,
  • zajistit si technicky záznam rozhovoru,
  • zformulovat dotazy,
  • klást otázky a reagovat na odpovědi,
  • vyhodnotit získaný informační materiál a zpravovat jej do vhodné žurnalistické formy.

  clip_image004.jpg Čas na studium: na prostudování textu, splnění všech praktických úkolů si naplánujte asi 3 hodiny. Na vypracování POT budete potřebovat asi 1/2 - 1 hodinu.

  clip_image006.jpg Klíčové pojmy: Rešerše tématu a respondenta, psychologie rozhovoru, strategie pokládaných otázek, typ inreview, motivace dotazovaného

 • Topic 4

  4. studijní jednotka - Zpráva

  studijní cíleStudijní cíle: Po nastudování této studijní části a splnění všech zadaných úkolů dokážete:

  • najít zajímavé téma pro vaše publikum, o kterém můžete napsat zprávu,
  • navrhnout seznam informačních zdrojů, které dají zvolenému téma konkrétní ucelený (objektivní) obsah,
  • získat potřebná fakta pro zpravodajský příběh čili událost,
  • napsat zprávu o dané události jako příběh a zasadit ji do správného kontextu.

  čas ke studiuČas na studium: na prostudování textu, splnění všech úkolů a vypracování POT si naplánujte asi 4 hodiny.

  klicove pojmyKlíčové pojmy: téma, informační zdroj, zpravodajský příběh, událost, děj – proces, stavba zprávy, kontext, informační hodnota, otevřené zdroje.

 • Topic 5

   

  5. studijní jednotka - Zpravodajská analýza

 • Topic 6

  6. studijní jednotka - Reportáž

 • Topic 7

  7. studijní jednotka - Poznámka a komentář

 • Topic 8

  8. studijní jednotka - Fejeton

  sStudijní cíle: Po prostudování této studijní dvky dokážete:

  • vysvětlit co je to fejefon a jak se liší od jiných žurnalistických útvarů.

  čas ke studiuČas na studium: Tato studijní dávka není rozsáhlá, ale vyžaduje pozorné studium uvedených příkladů. Napánujte si asi 1 hodinu. Další 1 hodinu Vám asi zabere zpracování POTu.

  kKlíčové pojmy: fejeton

 • Topic 9

 • Topic 10

  • Topic 11

   • Topic 12

    • Topic 13

     • Topic 14